Doelstelling en beleid

Verklaring veiligheidsbeleid organisatie

Het veiligheidsbeleid van rederij Smyril Line (de maatschappij belast met het vervoeren van passagiers en speciale producten op een Ro-Ro schip), is erop gericht om alles in het werk te stellen en om te voorkomen dat mensen, eigendommen of het milieu aan gevaar worden blootgesteld. De maatschappij heeft daarom zeer uitvoerige veiligheidsinstructies opgesteld, die nationale en internationale voorwaarden behelzen en waarin ook de voorwaarden van Classification Society zijn opgenomen.

Deze instructies omvatten onder meer het omgaan met lading aan boord, het operationele gedeelte van schip en uitrusting en ook het navigeren, wat moet bijdragen tot:

 • het handhaven van strenge veiligheidsnormen aan boord van het schip.
 • het in stand houden van de reputatie van de maatschappij zijnde een veilige en goed gekwalificeerde maatschappij.
 • het voorkomen van situaties waarin de veiligheid wordt bedreigd.
 • regelmatige inspecties van de uitrusting en herziening van procedures om deze te toetsen aan de opgedane ervaring, nieuwe technologie en aanpassing van algemene eisen.
 • het opvolgen van instructies en zorgen dat het personeelsleden ten alle tijde volledig gekwalificeerd zijn om hun werk te doen.
 • het werken in overeenstemming met de reglementen en veiligheidsnormen.

Verklaring milieubeleid organisatie

Het doel van het veiligheidsbeleid van rederij Smyril Line is om ervoor te zorgen dat het handelen van de maatschappij geen risico met zich meebrengt voor mensen en het milieu.

Sommige producten (Ro-Rovracht) van de lading, maar ook olieproducten en chemicaliën die nodig zijn voor het functioneren van het schip, kunnen schade aan mensen of aan het milieu veroorzaken wanneer niet op de juiste wijze gehandeld wordt.

Om ervoor te zorgen dat de lading, het schip en de uitrusting op correcte wijze worden behandeld, zijn gedetailleerde instructies met van toepassing zijnde procedures op het schip aanwezig.

De instructies worden regelmatig aangepast, zodat zij altijd voldoen aan de laatste technologische ontwikkelingen, waarbij rekening wordt gehouden met de wijzigingen en eisen van de autoriteiten en van de Classification Society.

Gedragsregels, gebruik/misbruik van drugs en/of alcohol 

 • Alcoholmisbruik en / of overmatig alcoholgebruik is strikt verboden.
 • De kapitein controleert deze regel.
 • Verkoop van alcohol aan bemanningsleden onder de 18 jaar is verboden. Verkoop van alcohol is toegestaan aan de andere bemanningsleden, maar alleen op de dag dat ze vrij zijn.
 • Ongeautoriseerde drugs zijn strikt verboden aan boord (dat wil zeggen drugs die geen scheepsmedische producten zijn)
 • De kapitein is bevoegd om de nodige stappen te ondernemen om te controleren of een bemanningslid of andere dienstdoende dronken of high is, d.w.z. door te testen op adem, bloed of urine.
 • Alleen op vordering van de kapitein, de hoofdwerktuigkundige, de operationeel directeur en de scheepshotelmanager mogen alcoholische dranken in de bars en restaurants worden aangeboden.
 • Minimaal 4 onaangekondigde, willekeurige alcoholtesten worden elke week en gedurende het hele jaar afgenomen door de kapitein.
 • Minimaal 2 keer per jaar zal een willekeurige alcoholtest van de bemanning worden afgenomen door een speciale dienst aan de wal. Deze test worden georganiseerd door het personeel van de rederij aan de wal.

Houd er rekening mee dat de kapitein en/of de desbetreffende officieren die niet meewerken aan het drugs- en alcoholbeleid op staande voet kunnen worden ontslagen.

Het is de verantwoordelijkheid van de kapitein om alle dienstverleners aan boord (loodsen, agenten, serviceploegen) te informeren over de bestaande voorschriften.

De maritieme personeelsafdeling van de rederij zal het DRUGS- EN ALCOHOLBELEID introduceren aan alle bemaaningsleden voordat ze worden aangenomen.

Ontvang de brochure kosteloos

Vul uw adresgegevens in en ontvang een gratis catalogus

Ja, ik wil regelmatig nieuws en speciale aanbiedingen van Smyril Line ontvangen.